Gezondheidsnieuws

Suiker, niet vet, hoofddader bij obesitas

Vet werd lang gezien als de hoofdoorzaak van de groeiende obesitasepidemie in de westerse wereld, de Verenigde Staten voorop. In de jaren tachtig vaardigde de Amerikaanse overheid richtlijnen uit die erop gericht waren de consumptie van vet, en zeker van verzadigd vet, drastisch omlaag te brengen. Een van de gevolgen was dat fabrikanten van voedingsmiddelen vet in hun producten gingen vervangen door suiker. Het was het begin van een enorme toename van overgewicht onder de bevolking. Het duurde lang voor suiker als oorzaak werd aangemerkt en vet werd gerehabiliteerd. Dat kwam onder meer doordat de suikerconsumptie een vertraagd effect had, zo blijkt uit onderzoek van de University of Tennessee. Uit data die drie decennia beslaan blijkt dat er wel degelijk een verband is tussen de cijfers over de consumptie van suiker onder kinderen in de jaren zeventig en de toename van obesitas in de jaren negentig.

55-plusser sport te weinig

Rond de leeftijd van 55 neemt de gemiddelde fysieke inspanning wat af, blijkt uit Brits onderzoek. De redenen hiervoor zijn divers, maar het zorgt er in elk geval voor dat velen niet in goede conditie zijn als ze hun pensioenleeftijd naderen. Als de 55-plussers nog fit en gezond van hun pensioen willen genieten, zullen zij toch echt fysiek actiever moeten worden. Laagdrempelige activiteiten kunnen al helpen, zoals het uitlaten van de hond, werken in de tuin en het zorgen voor (klein-) kinderen.


De onderzoekers zien ook een rol weggelegd voor werkgevers, die rondom de werkplek meer fysieke activiteit kunnen stimuleren. Zoals fietsen naar het werk of het oprichten van een wandelgroep. Ook sportaanbieders kunnen helpen. Volgens het onderzoek voelen 55-plussers zich geregeld buitengesloten, omdat veel sportlessen zich vooral richten op een jonger publiek. Organiseer ook eens laagdrempelige lessen voor mensen van boven de 55 jaar, luidt het advies.

VR-bril helpt in de strijd tegen de sigaret

Twentse onderzoekers en hulpverleners testen een virtual-realitybril om vooral kwetsbare groepen rokers te helpen met stoppen, zoals laaggeletterden en psychiatrische patiënten. Met deze VR-bril op lopen rokers rond in een virtuele omgeving met typische situaties waarin ze zin krijgen in een sigaret. Tijdens zo’n sessie worden de lichamelijke reacties onderzocht. Op basis daarvan krijgen de rokers een training om de zin te verminderen en de verleiding te weerstaan. Dat werkt bij kwetsbare groepen beter, is de gedachte, dan bijvoorbeeld schriftelijke instructies.

Mogelijk verband tussen dutje en gezondheid

Zwitserse onderzoekers hebben een verband ontdekt tussen het aantal dutjes en het voorkomen van onder meer een hartaanval of beroerte. Zo kregen degenen die één tot twee keer per week een dutje deden 48 procent minder harten vaatziekten dan zij die overdag niet sliepen. Op de studie is het een en ander aan te merken – zo is er geen fysiologische verklaring voor het verband – maar het biedt volgens de onderzoekers voldoende aanknopingspunten.

Polypil - Redt levens, maar stimuleert niet

Deze zomer publiceerden Iraanse onderzoekers de resultaten van een grote studie naar een combinatiepil met de bloeddrukverlagers hydrochloorthiazide en enalapril, de cholesterolverlager atorvastatine en de bloedverdunner aspirine. Bijna 7.000 Iraanse vrijwilligers van boven de 50 deden mee. Ongeveer de helft kreeg de combinatiepil, de andere helft slikte een placebo. De proefpersonen werden vijf jaar lang gevolgd. In de groep die de combinatiepil slikte, nam het risico op hart- en vaatziekten, zoals een hartaanval of beroerte, met eenderde af. Bij de mensen die de pil het trouwst slikten – vrijwel elke dag – halveerde het risico zelfs. Critici zien zo’n pil als een vrijbrief om ongezond te leven. Want de hart- en vaatziekten waartegen de pil beschermt, ontstaan grotendeels door een ongezonde leefstijl. Maar één pil is wel makkelijker dan vier verschillende, erkennen Nederlandse experts ook.